Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Các bài toán đố trong đề thi học sinh giỏi toán 6- phần 2

Tiếp theo chúng tôi giới thiệu đền tất cả bạn đọc, đặc biệt là học sinh và phụ huynh lớp 6 đến những bài toán đố tiếp theo. Bên cạnh đó chúng tôi bổ sung những bài toán mang tính chất rất thường xuyên ra trong những kỳ thi. Hy vọng trong thời gian tới các bạn cũng thường xuyên theo dõi những dạng toán tiếp theo. Tất cả chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian tới.
Bài  1: Có 64 người đi tham quan bằng hai loại xe, loại 12 chỗ và loại 7 chỗ ngồi . Biết số người đi vừa đủ số ghế ngồi . Hỏi mỗi loại có mấy xe?
Bài 2: Tìm các cặp số tự nhiên thảo mãn: Tổng của chúng bằng 240 và ước chung lớn nhất của chúng bằng 12.Bài 3: Một người đã cắt từ một sợi dây dài 2/3  mét lấy một đoạn dây dài 25 cm mà không phải dùng thước để đo. Hỏi người đó đã làm như thế nào.
Bài 4 : Cho dãy số m+1, m+2, ... , m+10, với m là số tự nhiên.
Hãy tìm tất cả các số tự nhiên m để dãy số trên chứa nhiều số nguyên tố nhất.
Bài 5: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Nam lần thứ nhất có 495 vận động viên là học sinh trong toàn tỉnh về tham gia thi đấu các môn thể thao.
Chứng minh rằng ít nhất có 2 vận động viên có số người quen như nhau. (Người A quen người B thì người B cũng quen người A).

Bài 6: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng khi chia số đó cho các số 25 ; 28 ; 35 thì được các số dư lần lượt là 5 ; 8 ; 15.
Bài 7: Một quầy hàng trong ba giờ bán được 44 quả dưa hấu . Giờ đầu bán được 1/3 số dưa đó và 1/3  quả. Giờ thứ hai bán 1/3 số dưa còn lại và 1/3 quả. Hỏi giờ thứ ba bán bao nhiêu quả.
Bài 8: Ở lớp 6A, số học sinh giỏi học kỳ I bằng  3/7 số còn lại. Cuối năm có thêm 4 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng 2/3 số còn lại. Tính số học sinh của lớp 6A.
Bài 9: Một lớp học có chưa đến 50 học sinh, cuối năm học có 30% số học  sinh xếp loại  giỏi, 3/8 số học sinh xếp loại khá còn lại là học sinh xếp loại trung bình. Tính số học sinh xếp loại trung bình của lớp.
Bài 10: Chứng minh rằng với mọi n là số nguyên dương thì A là một phân số tối giản.
Bài 11:
Tìm hai số tự nhiên a, b biết BCNN(a, b) =300; ƯCLN(a, b) = 15.

Xem chi tiết tại: http://books.google.com/books/about?id=oZnKCwAAQBAJ
Hoặc mua tại: https://play.google.com/store/books/details?id=oZnKCwAAQBAJ
Trên đây là những bài toán được trích trong quyển sách. Tất cả những lời giải và những bài toán tương tự được chúng tôi gom góp lại đầy đủ trong quyển sách của mình. Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu và sở hữu quyển sách, vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả theo số điện thoại: 0905671232. Hoặc Email: quoctuansp@gmail.com. Trang web: http://xuctu.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét